Solfrid Aksnes
Harding Puls 
 
     
  Berlin 8. november - 20 desember 2010  
     
  Solfrid er biletkunstnar og har si kunstutdanning frå Kunstakademia i Trondheim og Bergen på 70-talet. I dag er det arbeid med collagen som opptar ho mest. Den gjev stort rom for oppdagingsferd og leik i den skapande prosessen.
Med 6 veker i Berlin vart det god tid til å utforske kunstarenaene i metropolen. Det som likevel inspirerte mest frå opphaldet var besøka hjå ei heil rekkje kunstnarar i deira atelier på open dag. Og ikkje minst gav opphaldet ro til å fokusere på eige kunstnarskap og vegen vidare.
I Hardanger er Solfrid arbeidande styreleiar for kunstnarforumet Harding Puls og er aktiv pådrivar i dei kunstprosjekta forumet arbeider med både i og utanfor regionen.