Ingunn van Etten
www.hardingpuls.no
 
     
  Berlin okt - nov 2011 og sept - okt 2012  
     
  I eige arbeid innspirert av mellommennesklege relasjonar, litteratur, reiser
og kunst frå ulike kulturar og tider.
I Berlin brukt tida til konsentrasjon om nye prosjekt, orientering i
kunstmiljøet og fagleg påfyll.
 
     
   
 
Det er langt fram,men eg veit vegen, keramisk skulptur 40x10x30cm 0x50cm
 
     
   
 
Mang slags vind, 40x50cm
 
     
   
 
Me klarar det, 120x120cm